İddet süresi nedir sorusu incelendiğinde, mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi ve kesinleşmesi ardından 300 gün kapsamında boşanan kadının yeni evlilik gerçekleştirmesini engelleyen kanun metni olduğu görülmektedir.

İddet müddeti olarak da bilinmekte olup sadece kadın bir sonraki evlilik durumunu ilgilendirmektedir. Ancak erkek adına bir kısıtlama bulunmaz. TMK 132. madde 1. fıkrasında düzenlenmekte olup anlaşmalı veya çekişmeli boşanma kesinleştikten sonra, kadın 300 gün süre boyunca evlenemez. BU süre uzatılamaz veya kısaltılamaz.

Bu süre kendiliğinden sona ermektedir. Ancak bazı istisnalar vardır. TMK 132. maddesinin 2. fıkrasında yer aldığı üzere kadın doğum yaparsa durum kalkar. Benzer olarak TMK’nın 132. Maddesinin 3. fıkrası da kadının önceki evliliğinden hamile olmadığı belirlenir yahut boşanan eşler birbirleri ile tekrar evlilik kararı alırsa bu durum kaldırılmaktadır.

Ancak kendiliğinden sona ermesi durumları haricinde söz konusu sürenin kaldırılması için mutlak suretle mahkemeye başvurulmalıdır.

İddet Süresinin Kaldırılması İçin Hangi Mahkeme Kullanılmalı?

İddet süresinin kaldırılmasına ilişkin bir durum meydana gelmişse, bunun kaldırılması için mahkemeye gidilmelidir. Bunun için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi seviyesinde olan Aile Mahkemeleridir. Ancak bulunmadığı yerlerde bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden de dava açılabilmektedir.

Ancak aile mahkemesi bulunuyorsa ve Asliye Hukuk Mahkemesi kapsamında dava açılırsa, usulden görev nedeniyle reddine karar çıkar. Sürenin kaldırılmasına yönelik davayı işe mahkeme kararı sonucunda boşanmasına karar çıkan eşlerden her biri, diğerine bağlı bulunmaksızın tek başına açabilmektedir. Ancak eşler haricinde üçüncü tarafın açması mümkün değildir.

Şayet açarsa mahkeme husumet eksikliği nedeniyle kabul etmeyecek, reddedecektir.

İddet Süresi Kaldırma Ne Kadar Devam Eder?

İddet süresinin kaldırılması için gereken süre için kesin bir şey söylenemez. Mahkemede yer alan duruşmaların yoğunluğuna bağlıdır. Ancak genel hatlarıyla İddet süresi nedir, davası ne zaman biter incelendiğinde kısa sürede tamamlandığı görülmektedir.

İddet Süresinde Doğan Çocuk Reddedilir Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun “Babalık Karinesi” başlıklı olan 285. maddesinin 1. fıkrasında evlilik devam ettiği müddetçe yahut sona ermesinden başlamak üzere 300 günde dünyaya gelen çocuğun babası kocadır hükmü geçer. Bu nedenle süre içerisinde dünyaya gelen bebeğin babası kocadır.

Bununla birlikte aksi koca tarafından her zaman ispat edilebilir. Bu suretle çocuk ile soy bağı sona erdirilir. Ancak bunun için soy bağının reddine yönelik bir dava açılmalıdır. Söz konusu davanın açılma hakkı kocaya verilmiş olup; çocuk ve anneye yönelik açılır. Ardından babalık karinesi çürütülerek soy bağı sona erdirilir.

Buna ek olarak çocuk da soy bağının reddi davasını açabilir. Ancak söz konusu hak çocuğun ergin olmasından sonra 1 yıl geçmesi ardından bitmektedir. Şayet çocuk buna uyarak mahkemeye dava açarsa değerlendirmeye tabidir.

Ancak süre geçmişse, dava mahkeme tarafından reddedilecektir. Burada dava koca ve anneye karşı açılmaktadır.

İddet Süresi Bitmeden Önce Evlenilir Mi?

İddet süresini beklemeden evlenmek günümüzde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. TMK 132. maddesinde kadının boşanmasına dair kararın kesinlik kazanması ardından 300 gün süre kapsamında evlenemeyeceği yazılıdır.

Ancak kesin olmayan evlenme engellerindendir ve bu nedenle boşanan bir kadın yeniden evlilik gerçekleştirebilmektedir. Bu süreyi beklemeksizin bir evlilik yapılırsa, ilgili evliliğin sona erdirilmesi yahut iptali yapılmaz.

Yeni evlilik, normal bir evlilik kapsamındadır ve geçerliliği değişmez. İddet süresinin hesaplanması ise mahkemece verilen boşanma kararının, kesinlik kazanması ardından başlamaktadır. Eğer gerekçeli kararda belirtilen zaman kapsamında mahkeme kararına itiraz olmazsa veya itiraz olur ancak itiraz reddedilirse kesinlik kazanır.

Daha detaylı bilgi için İzmir boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilir veya Vural & Altun Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.