İşçinin yeni iş arama izni ile alakalı aklınıza takılan tüm soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İşten ayrılan her işçinin yeni bir iş araması için iş arama izni hakkı bulunur. Hizmet sözleşmelerinde süre belirtilmeyen tüm iş sözleşmeleri işçiye ihbar süresi verilerek iş akdi sonlandırılabilir.

İş arama izni

İşten çıkarılan bir işçinin ihbar süresi içerisinde tam gün iş yerinde bulunması yeni bir iş aramasını engelleyeceğinden bu durum yasa ile koruma altına alınmıştır. İhbar süresi içerisinde işçilere verilecek olan iş arama izni kamu düzeni ile alakalı olup, vazgeçilemez bir kuraldır.

İçeriğimize konu olan iş arama izni hukuki dayanağı 4857 sayılı İş Kanunun 27. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Madde 27 – Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İşçinin Yeni İş Arama İzni Ne Kadardır?

İşçinin yeni iş arama izni bir iş günü içerisinde en az 2 saat olmakla birlikte, bu kriter işçinin iş yerinde sahip olduğu kıdeme göre değişkenlik gösterecektir. Değişkenlik süresi 14 ile 56 gün arasında olacaktır. Verilen bu süre içerisinde işçi kendisine yeni bir iş bulursa kendisine verilen süre sonuna kadar olan izinleri talep edebilecektir.  İşçi iş arama hakkını günlük olarak kullanabileceği gibi toplu olarak da kullanabilir. Yeni iş arama izni iş sözleşmesi içerisinde yer almıyorsa yasal sınır günlük 2 saat üzerinden hesaplanmalıdır.

İşçinin toplu olarak talep edeceği iş arama izninde işveren kurumun rızası aranmamaktadır.

İş Arama İzin Ücreti Hesaplama

İşveren kurum yeni iş arama iznini hiç vermezse veya hakkının bir kısmını kullandırırsa bu süreçten açığa çıkan eksik günlerin ücretini işçiye ödemek zorundadır. İşverenin ödeyeceği ücret işçinin normal çalışma ücretinin 2 katı olarak ödemek zorundadır.

Örnek olarak saatlik ücreti 50 tl olan bir işçiye yeni bir iş arama izni verilmediği takdirde ihbar tazminatı hesaplaması sırasında saatlik ücretini 100 tl üzerinden hesaplanmalıdır.

İşçi tarafına ödenecek olan ücretin faizi için ise bankalarda uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden bu ücreti talep edebilecektir. İşçinin yeni bir iş arama süresini kullanıp kullanmadığını ispat etmek işveren kuruma aittir.