Pandemi dönemi ile beraber 17 Nisan tarihinde uygulamaya koyulan işten çıkarma yasağına göre işveren, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde bulunan ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında iş akdini feshedemiyor. Söz konusu madde ile işten çıkarılan çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (29) koduyla bildiriliyor ve Kod 29 ile işten çıkartılan işçi kıdem tazminatı alamıyor bunun yanında işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 08.04.2021 tarihinde yayımladığı 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede değişikliğe gidildiğini açıkladı.

SGK web sitesi üzerinden yayımlanan ‘KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu’’ yazısı içeriği;

‘’Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 numaralı kod” üzerinden yapılmaktadır.

Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir.’’

Yeni düzenleme ile beraber işten çıkarılan çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirilirken 29 numaralı kod yerine 41 numaralı kodun devamına ek olarak yeni kodlar ile bildirilecektir. 2021/9 Sayılı Genelge ile ilgili detayı bilgiye ve kodların açıklamalarına “Kaysis” adresinden de ulaşabilirsiniz.

2021/9 Sayılı Genelge kapsamında belirtilen bu yeni kodların eklenmesiyle artık işveren tarafından 4857 Sayılı Yasanın 25/II bendi kapsamında haklı nedenle iş akdinin feshi haklı nedenle iş akdinin feshi konusu söz konusu olduğunda işveren 42-50 arasında yer alan kodlardan işçinin haklı fesih gerekçesi oluşturan davranışına uygun olanı seçmesi ve çıkış kodu olarak bildirilmesi gerekecektir.