Miras hukuku, oldukça detaylı bir konudur. Çoğu madde, yasalarla açık şekilde düzenlenmiş olsa da, bazı durumlarda mal paylaşımında ciddi sıkıntılar olabilmektedir. Bu durumlarda İzmir miras avukatına danışabilir, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yazıda miras bırakan kişinin, yasal mirasçılarının kimler olduğuna değinilecek, konu hakkında kısaca bilgilendirme yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgilere ihtiyacınız varsa İzmir miras avukatına başvurmanızı öneririz.

Miras hukukuna göre ölen kişilerin mal varlığı, yasalarla belirlenmiş şekilde hakkı olan kişi ya da kurumlara aktarılabilir. Mirasta mal paylaşımı esas olarak ikiye ayrılmaktadır:

 • Yasal mirasçılık: Ölen kişinin iradesi dışında, miras hukukunun belirlediği çerçevede, ölenin mal varlığının doğrudan mirasçılar arasında paylaşılması durumudur.
 • Atanmış mirasçılık: Kişinin sağ iken, kendi iradesiyle mal varlığını kişi ya da kişilere veya kurumlara miras bırakması durumudur.

Yasal mirasçılar, ölen kişinin sahip olduğu mal varlığını alma hakkına sahip olan kişi ya da kurumlardır. Medeni kanuna göre yasal mirasçı olarak tanımlananlar şu şekildedir:

 • Ölen kişiyle kan bağı olan akrabalar
 • Ölen kişinin sağ olan eşi
 • Ölen kişinin varsa evlatlıkları
 • Mirasçısı yoksa devlet

Yasal mirasçılara daha yakından bakmak için, ayrı başlıklar altında ele almak gerekmektedir. Bu konularda daha da detaylı bilgilendirme ve detay için İzmir miras avukatına ulaşabilirsiniz.

 

Kişiyle Kan Bağı Olan Mirasçılar

 • Altsoy: Bu kategoride yer alan mirasçılar, ölen kişinin çocuklarıdır. Eğer çocuklardan biri önceden ölmüşse, ölen çocuğun hakkını kendi çocukları yani torunlar alabilmektedir. Altsoy, birinci derecede miras alma hakkına sahip olan kesimdir. Bu kategori; çocuklar, torunlar ve onların çocukları olarak devam etmektedir.
 • Ebeveynler: Bu kategorideki mirasçılar, ölen kişinin anne ve babasıdır. Anne ve baba, miras paylaşımında ikinci derecede bulunmaktadırlar. Eğer anne ve baba daha önceden ölmüş ise, miras anne ve babanın altsoyuna yani kardeşlerine geçmektedir.
 • Büyük anne ve büyük baba: Ölen kişinin kendi altsoyu, anne ve babası, anne ve babanın altsoyu bulunmuyorsa miras büyük anne ve büyük babaya kalmaktadır. Eğer büyük anne ve büyük baba da ölmüş ise, miras bu kişilerin altsoylarına geçer. Bu kategoridekiler ise üçüncü dereceden miras hakkına sahiptir.
 • Evlilik dışı çocuk: Soybağı kurulmuş ise, evlilik içi çocuklar gibi miras hakkına sahip olurlar. Diğer halde hak sahibi olamazlar.

Miras paylaşımında dereceler oldukça önemlidir. Miras hakkında ilk sıra, birinci derecede bulunan kişilerindir. Eğer birinci derecede kimse bulunmazsa ikinci dereceye, ikinci derecede de kimse yoksa üçüncü dereceye bakılır. Birinci derecede miras almaya hakkı olan biri varsa, ikinci ve üçüncü dereceye bakılmaz. Aynı şekilde eğer birinci derecede kimse bulunmuyorsa, hak otomatik olarak ikinci derece mirasçılara geçer ve bu durumda üçüncü dereceye de bakılmaz. Eğer, birinci ve ikinci derecede miras hakkına sahip kimse yok ise ancak bu durumda üçüncü derecedeki yasal mirasçılar devreye girmektedir.

Ölen Kişinin Eşi

Ölen kişinin eşi hayatta ise, bu kişi her durumda yasal mirasçıdır. Yukarıda sayılanlar arasından;

 • Birinci dereceden yasal mirasçılarla paylaşım yapacaksa, mirasın dörtte birini
 • İkinci dereceden kişilerle miras paylaşımı olacaksa yarısını
 • Üçüncü dereceden kişilerle miras paylaşımında dörtte üçünü
 • Hiçbir dereceden yasal mirasçısı mirasın yoksa hepsini eş almaktadır.

Evlatlıklar

Ölen kişinin evlatlıkları varsa, bu kişiler tıpkı kan bağı olan çocukları gibi miras hakkına sahiptir. Altsoyla eşit miras hakları bulunmaktadır.

Devlet

Kişinin mirasçısı ve mirasını bıraktığı herhangi biri yoksa, bütün mal varlığı devlet hazinesine aktarılmaktadır.

Miras paylaşımı oldukça detaylı ve çetrefilli bir konu olabilmektedir. Miras paylaşımının nasıl olması gerektiği, kimin mirastan ne kadar pay alabileceği gibi konulara dair ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için İzmir miras avukatından bilgi alabilirsiniz.

Konuyla ilgili yardım almak için Miras Hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.