Evlilik süreci içerisinde eşlerden birinin diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanun m. 161 gereği Aile Mahkemesinde açılan bir dava türü olarak bilinmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davası, İzmir boşanma avukatı tarafından bakılan davalardan biri olarak ön plana çıkmakta ve dava ile alakalı pek çok insan derinlemesine bir şekilde araştırma yapmaktadır. Peki ama bu dava türü tam olarak nedir ve davayla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi temelde “zina” olarak adlandırılır. Evlilik birliğinin devam etmesi halinde, eşlerden birinin diğer eşi aldatması, Medeni Kanun m. 161 kapsamına girmekte ve bu husus, aldatma nedeniyle boşanma davasının açılmasının gerekçesi olarak bilinmektedir.

Bilindiği üzere boşanma nedenleri temelde genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılmakta ve aldatma, özel boşanma sebebi olarak bilinmektedir. İzmir boşanma avukatı tarafından ele alınan dava türlerinden biri olan aldatma nedeniyle boşanma davası, çeşitli hususları bünyesinde barındırmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Medeni Kanun m. 161 gereği, eşlerden birinin aldatması durumunda diğer eş, aldatma durumunu öğrendiğinde 6 ay içerisinde boşanma davası açabilmektedir. Boşanma sebebinin daha geç öğrenilmesi durumunda ise aldatma nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma eyleminin öğrenilmesinden itibaren 5 yıl içerisinde zamanaşımına uğramaktadır. 5 yıl zamanaşımı süresi içerisinde eşler, aldatma nedeniyle boşanma davası açabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma nedeniyle boşanma davasıyla ilgili, pek çok konu merak edilmekte olup bu konuların her biri, konunun çok daha derinlemesine bir şekilde anlaşılmasını olanaklı hale getirir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki zina durumunun eş tarafından affedilmesi, eşin dava açma hakkını ortadan kaldırır. Fakat eşin dava açma hakkını kullanması durumunda, çeşitli kriterler üzerinden dava açması gerekir. İzmir boşanma avukatı tarafından ele alınan dava türlerinden biri olan aldatma nedeniyle boşanma davası, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilen hususlar dahilinde açılır:

 • Dava yalnızca aldatma olgusu üzerinden açılabilir.
 • Bunun yanı sıra hem aldatma hem de şiddetli geçimsizlik vb. durumların tamamı üzerinden de dava açılabilir.
 • Her iki gerekçeyle birlikte açılan boşanma davalarında mahkeme, ilk önce zina iddiasının ispatlanması durumunda aldatmaya yönelik bir karar verir.
 • Yalnızca aldatma nedeniyle açılan davalarda aldatmanın ispatlanmaması durumunda, dava mahkeme tarafından reddedilir.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen hususların her biri, aldatma nedeniyle boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlardır.

Boşanma Davasında Aldatma Durumunun İspatlanması ve Deliller

Boşanma davasında aldatma durumunun çeşitli deliller üzerinden ispatlanması gerekir. Aldatma eyleminin ispatlanabilmesi için her çeşit delillerden yararlanılabilir. Bu deliller temel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb.
 • Tanık beyanları
 • Video kayıtları, fotoğraflar, güvenlik kamerası görüntüleri
 • Tanık beyanları
 • Telefon görüşme kayıtları ya da içerikleri, WhatsApp içerikleri vb.
 • Sosyal medya içerikleri
 • Aldatma olgusunun ispatlanabilmesi adına bir kerelik gerçekleştirilen ses kaydı
 • Başka bir sebeple savcılık tarafından başlatılmış olan soruşturma dosyasında bulunan evraklarda zina olgusuna dair ifadeler
 • Otel ya da uçak kayıtları

Bu delil türleri, aldatma nedeniyle boşanma davalarında kullanılabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Süresi

Aldatma nedeniyle boşanma davası, aldatmanın öğrenildiği süreden itibaren 6 aylık bir dönem içerisinde açılabilir. İzmir boşanma avukatı tarafından açılan bu dava türü, aldatma olgusunun meydana gelmesi sonrasında açılmakta ve bu durum, davayı açacak eşlerin çeşitli hususlar dahilinde hareket etmesini zorunlu hale getirmektedir.