ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir. Eğer eşler evlilik birliğinin sonlandırılması hakkında boşanma ve şartlarının tamamı konusunda uzlaşmışlarsa ve bu davayı açmak için kanunda aranan şartları taşıyorlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açarlar.

Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda tüm şartları taraflar kendi isteklerine göre belirler. Bu şartların kanunun emredici hükümlerine,ahlaka,adaba,kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olmaması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINI KİMLER AÇABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

  • Anlaşmalı boşanma davası açacak çiftlerin en az bir yıllık evli olması gerekmektedir. Bir yıldan kısa süreli evliliklerde ise boşanma davasını çekişmeli olarak açmaktayız.
  • Boşanmak isteyen eşlerin evliliğin sonuçlanmasına ilişkin maddi, manevi tüm şartlarda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu anlaşma şartlarını içeren usule uygun protokol hazırlanır.
  • Taraflar boşanma davası sırasında duruşmaya katılarak hazırlanan protokoldeki imzaların kendilerine ait olduğu ve protokoldeki ifadelerin kendilerine ait olduğunu teyit ederler.

Anlaşmalı boşanma davası hem süreç olarak hızlı olması hem de sonuçları bakımından kişilerin üzerinde kendi iradeleriyle anlaşmaya varmaları bakımından önemlidir. Bu davanın açılması için öncelikle tarafların anlaştıkları şartları içeren protokol hazırlanır ve bu protokol iki taraf tarafından imzalanır. Boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur. Boşanma davaları Aile Mahkemesi’ nde açılır. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde açılır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ VE PROTOKOL NASIL HAZIRLANIR?

Boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü boşanma sürecinde en önemli argümanlardır. Davanın tüm sürecini etkileyebilecek durumda olduklarından hukuki alt yapısının iyi bir şekilde oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. Boşanma süreci zor ve duygusal bir süreçtir. Bu sebeple hukuki olarak destek alınması dava açılırken ve devamında dikkat edilmesi gereken hususların atlanmaması bakımından önemlidir. Her boşanma davasının kendi içinde değişik dinamikleri vardır. Dolayısıyla gelişigüzel hazırlanmış bir dilekçe örneğinin üzerinde değişiklikler yapılarak açılan bir boşanma davası taraflara zarar verecektir. Boşanma davalarında kişiye, yaşadıklarına ve şartlarına özel anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde duruma uygun olarak çocukları var ise velayet hususu, çocuklarla kişisel ilişki, evlilik içerisinde edinilmiş malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödeme konuları gibi pek çok özel konuda anlaşma sağlanır. Hukuka uygun ve şartlara göre açılmayan bir boşanma davası davanın uzaması ya da reddedilmesine sebep olmaktadır.

Tüm bu sebeplerle uzman bir boşanma avukatından destek alarak davanızı açmanız tavsiye edilmektedir.