Babalık Davası Nedir?Babalık Davası Nasıl Açılır?

“Babalık davası nedir?”,Babalık davası nasıl açılır?” Gibi tüm soruların cevaplarına bu içerikten kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Sizlerde babalık davası açmak için alanında uzman İzmir boşanma avukatı ile birlikte çalışabilirsiniz. Genel olarak İzmir il sınırları içerisinde taraflara İzmir boşanma avukatı tavsiye edilmektedir. İçeriğin ilerleyen kısımlarında boşanma avukatı İzmir hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Soybağı denen kavram anne ile çocuk arasında kurulmaktadır.

Baba ile çocuk arasında ise anne ile yaşanan evlilik tarafıyla bir soybağı kurulmaktadır.  Anne ile yapılan evlilik ile tanıma işlemleri babanın iradesi ile birlikte gerçekleşmektedir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra hakim kararıyla soybağının kurulması işlemi anne ile çocuğun dava açmasıyla gerçekleşmektedir. Hakim hükmüyle soybağının kurulması için açılan davalara babalık davası adı verilmektedir. Sizlerde babalık davası açmak için İzmir boşanma avukatı ile birlikte bir dosya hazırlayabilirsiniz.

“Babalık davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?” ,”Babalık davasını hangi taraf açabilir, ilgili dava ile alakalı elde edilebilecek sonuçlar nelerdir?” “Babalık davası ne zaman açılmalıdır?” gibi tüm soruların cevaplarına içeriğin ilerleyen kısımlarından ulaşabilirsiniz.

Babalık Davası Nedir?

Gayrimeşru çocuk ile baba arasındaki kan bağının tespiti için açılan davaya babalık davası denir. Bu soyun kurulması, anne ve babanın evlenmesi veya tanışması da olabilir. Anne ile çocuk arasındaki kan bağı doğumla kurulabileceği gibi, baba ile çocuk arasındaki kan bağı ancak evlilik, babalık davası veya tanıma yoluyla kurulabilir. Ebeveynlik davaları, kan bağlarının kurulmasıyla ilgili davalardır. Babalık davaları Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesine tabidir. Bu davanın görülmesi için bazı şartlar vardır. Aynı zamanda, dava bazı delil ve kanıtlar gerektirir.

Babalık Davasının Tarafları Kimlerdir?

Babalık davasının tarafları düşünüldüğünde babalık davasını genel olarak çocuklar veya anneler açabilmektedir. Anne ve çocuk tarafından dava açılabileceği gibi aynı anda da taraflar davayı açabilmektedir. Davayı açacak olan çocuğun yaşının küçük olduğu durumlarda davayı kayyım aracılığıyla kolay bir şekilde açabilmektedir. Bu tür davalarda davacı tarafta anne veya çocuk davalı tarafta ise baba bulunmaktadır. Eğer baba vefat etmiş ise mirasçılarına karşı da babalık dava açmak mümkündür. Sizlerde bu tür davalar ile karşı karşıya kalıyorsanız İzmir boşanma avukatı ile birlikte davalarınızı açabilirsiniz.

Babalık Davasının Şartları Nelerdir?

İzmir Aile Avukatına göre babalık davasının şartları genel olarak çocuğun baba yönünden herhangi bir soybağının olmaması yer almaktadır. Eğer ki çocuk başka birine soybağı olarak bağlı ise çocuk öncelikle soybağı olan kişiye soybağı reddi davası açmalıdır. İlgili mahkeme sonuçlandıktan sonra asıl olan kişiye babalık davası açabilmektedir. Sizlerin de yukarıda sayıldığı gibi bir durumunuz bulunuyorsa İzmir aile avukatı ile birlikte çalışabilirsiniz.

Babalık Davasında İspat Zorunluluğu

Babalık davasında, davalının çocuğun doğumundan 300 ila 180 gün önce anne ile cinsel ilişkiye girmesi babalık karinesi olarak kabul edilir. Bu sürenin dışında da olsa, davalının gebe kaldığı dönemde anne ile cinsel ilişkiye girdiği anlaşılırsa aynı karine geçerlidir. Her iki durumda da, hakim babalık kararı verecektir. Ancak davalı, çocuğun babası olamayacağını veya çocuğun babası olma olasılığı kendisinden daha yüksek olan üçüncü bir kişinin bulunduğunu ispatlayabilirse, karine geçersizdir ve babalık hükmü geçerli değildir. Herhangi bir delil ile birlikte taraflar cinsel ilişkiyi kanıtlayabilir.

Ebeveyn-çocuk davalarında hakimler re’sen soruşturma yapmakla yükümlüdür. DNA tespiti tarafların talebi veya kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilir. Güvenilirlik açısından DNA testi bu durumda en önemli ispat aracıdır. Yani hakim test hakkında karar vermemiş olsa bile, davayı doğru sonuca götürmek için talepte bulunabilirsiniz.

Babalık Davasının Sonuçları Nelerdir?

Babalık davası açılmasının ardından belirli başlı sonuçlar elde edilecektir. Bu sonuçlar aşağıda listelenmiştir. İlgili davanın en önemli sonucu olarak çocuk ile baba arasında bir soybağı ilişkisinin kurulmasıdır.

Bu davada verilen sonuçlar olarak davan sonucunda çocuğun nüfus kaydının değişmesidir. Çocuk eğer bir nüfusa kayıtlı ise annenin nüfusundan alınıp babanın nüfusuna kaydedilir ve babanın soyadını almaktadır. Çocuk henüz bir kişinin nüfusuna kaydedilmemiş ise doğum tutanağı ile birlikte doğrudan babanın soyadı ile babanın nüfusuna kaydedilmektedir.

Annenin talebi ile birlikte çocuk lehine iştira nafakasına da dava tarafından hükmedilebilmektedir. Soybağının kurulmasıyla birlikte artık baba çocuğun bakımı yükümlülüğünü de üstlenmiş olur.

Görevli hâkim gerek gördüğü takdirde yargılama bitmeden çocuğa bir miktar nafaka ödemesi yapılmasına da karar verebilir. İzmir aile boşanma avukatı ücretleri yetkili mahkeme tarafından baba tarafından ödenmesi kararı da verilebilmektedir.

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı bir şekilde baba veya ilgili mirasçılarından aşağıda yer alan giderlerin karşılanması da istenebilmektedir.

  • Doğumdan sonraki veya önceki haftalardaki geçim giderleri,
  • Doğum giderlerinin tamamı,
  • Gebelik ve doğum ile alakalı diğer giderler.

Babalık Davası Ne Zaman Açılabilir?

Babalık davası ne zaman açılabilir sorusuna verilebilecek olan en iyi cevabı İzmir aile avukatı ve İzmir boşanma avukatı cevap verebilecektir. Sizlerde babalık davası açmak için alanında uzman İzmir boşanma avukatı ile birlikte dosyanızı inceletebilirsiniz. Babalık davası çocuk doğduktan önce veya açılabilmektedir. Anne olan tarafın babalık davası açması için doğum gerçekleştikten sonra bir yıl süre içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra doğan çocuk için bir yıllık süre içerisinde çocuğun başka bir erkek ile arasında soybağı olma durumu mevcut ise var olan soybağının kalkmasıyla ilgili süre başlamaktadır.

Sizlerde soybağı davası açmak için boşanma avukatı İzmir şubesiyle iletişime geçebilirsiniz.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılabilir?

Babalık davasının hangi mahkemede açılacağı sorusuna gelince, babalık davasının davalı yani babanın yerleşim yeri aile mahkemesinde açılması gerekir. Davalının yerleşim yerinde aile mahkemesi yoksa davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılır.

Yukarıda da açıkladığımız gibi ebeveyn-çocuk davası, ebeveynler ve çocuklar için farklı sonuçları ve yükümlülükleri olan bir davadır. Dolayısıyla yargılama sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir kesinti veya hata, davanın tüm taraflarını olumsuz etkileyebilir ve hak kaybına neden olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi, alanında uzman bir avukat tarafından temsil edilmek size olumlu bir sonuç verecek ve aleyhinize olan ihtimalleri en aza indirecektir.