Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma, eşler arasında anlaşmazlık yaşandığında başvurulan bir boşanma türüdür. Eşlerin anlaşamadığı konular nedeniyle mahkeme tarafından çözüme kavuşturulması gereken durumlar için açılan davadır. Bu tür bir boşanma davası, mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda karara varılması gereken durumlarda başvurulan bir yasal süreçtir. Taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu durumlarda bu süreç uzun sürebilir ve genellikle avukat tutmak gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca açılır. Bu maddede, tarafların anlaşamaması durumunda dava açabilecekleri belirtilmiştir. Çekişmeli boşanma dilekçesi, eşlerden birinin veya avukatının, diğer eşe hitaben yazdığı bir belgedir. Dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihi, nedenleri ve talepleri yer alır. Dilekçeye, evliliğin sonlandırılması için gereken diğer belgeler de eklenir. Daha sonraki süreçte ise karşı taraf bu dava dilekçesine karşılık cevap dilekçesi yazar. Ve dilekçeler aşaması bittikten sonra diğer safhaya geçilir. Davayı açacak tarafın avukat tutması zorunlu değildir, ancak bir avukatla çalışmak tavsiye edilir. Çok teknik ve yasal zorunlulukların fazla olduğu bir alan olduğu için İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hangi Konular Ele Alınır?

Çekişmeli boşanma davası süresince ele alınan konular:

Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığının eşit olarak bölüşülmesidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında tarafların kazandıkları mallar ortak mal kabul edilir ve boşanma davası sonucunda mal paylaşımı yapılır. Mal paylaşımı sırasında, tarafların edindikleri malların değerleri belirlenir ve bu değerler doğrultusunda eşit şekilde bölüştürülür.

Nafaka

Eşler arasında maddi güç dengesi olmayan durumlarda, diğer eşe belirli bir süre boyunca maddi destek sağlanması kararlaştırılır. Nafaka, bir kişinin diğerine maddi destek sağlamak amacıyla ödeme yaptığı bir düzenlemedir. Bu destek, genellikle boşanma veya ayrılık sonrasında gereklidir ve ihtiyaç sahibi olan kişinin yaşam standardını sürdürebilmesi için sağlanır. Çocuk, tedbir ve yoksulluk gibi türleri vardır.

Velayet

Velayet, çocukların bakım ve korunmasından sorumlu olan kişinin yasal hak ve sorumluluklarını ifade eder. Velayet hakkı, çocuğun sağlığı, güvenliği, eğitimi ve refahı ile ilgili kararlar almak için yetkilendirilmiş olan kişiye verilir. Velayet, boşanma davalarında en sık tartışılan konulardan biridir ve mahkemeler tarafından belirlenir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, çekişmesiz boşanma davalarından daha uzun ve daha zorlu olabilir. Bu tür davaların süresi, birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında davaya konu olan konuların karmaşıklığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık derecesi ve mahkemenin iş yoğunluğu yer almaktadır.

Dava Süreci

Çekişmeli boşanma davası süreci, normal bir boşanma davasından daha uzun olabilir. Davanın açılmasından itibaren geçen süre, her durumda farklılık gösterebilir. Ancak, çekişmeli boşanma davaları, genellikle yaklaşık 1-2 yıl sürebilir. Dava süresi, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için gereken süre ve mahkemenin iş yoğunluğu gibi faktörlere bağlıdır.

Dava İşlemleri

Çekişmeli boşanma davası, normal bir boşanma davasından daha fazla işlem içerir. Dava, mahkeme tarafından görülecek ilk duruşmada başlar. Bu duruşmada, tarafların talepleri dinlenir ve dava konusu olan maddi ve manevi konular incelenir. Tarafların beyanları doğrultusunda, mahkeme diğer duruşmaları planlar. Duruşmaların ardından, tarafların arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için mahkeme uzmanlarından raporlar istenebilir. Bu raporlar, mahkemenin tarafların taleplerini daha iyi anlamasına ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Dava sonuçlandığında, mahkeme taraflara bir karar sunar. Bu karar, tarafların taleplerine ve kanunlara uygun olarak belirlenir. Taraflar, kararı kabul ederlerse, boşanma gerçekleşir ve mahkeme kararı kesinleşir. Eğer bu kadar meşakkatli bir süreçte boşanma avukatı İzmir ve çevresinde arıyorsanız büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

·         Dava Konusunun Ortadan Kalkması

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma ile ilgili anlaşamadıkları bir konuda açılır. Ancak, bazı durumlarda, dava konusu olan anlaşmazlık ortadan kalkabilir. Örneğin, taraflar uzlaşma sağlayabilirler veya dava konusu olan sorunlar doğal yollarla çözüme kavuşabilir. Bu durumda, çekişmeli boşanma davası düşer.

·         Tarafların Anlaşması

Çekişmeli boşanma davası, tarafların anlaşmazlıklarının mahkeme tarafından çözümlenmesi talebi üzerine açılan bir dava türüdür. Ancak, taraflar davanın açılmasından sonra anlaşma sağlayabilirler. Bu durumda, tarafların anlaşması mahkemeye sunulur ve mahkeme tarafından onaylandıktan sonra dava düşer.

·         Dava Şartlarının Oluşmaması

Bu dava, kanunda belirtilen şartların varlığı halinde açılabilir. Bu şartlar arasında, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, şiddet, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı gibi durumlar yer alır. Eğer bu şartlar gerçekleşmemişse, çekişmeli boşanma davası düşer.