Hangi davalarda arabulucu zorunludur? Arabuluculuk, mahkeme öncesinde veya mahkeme yönlendirmesi ile problemin çözümü için yetkili merciidir. Arabucuların amacı, genel olarak olay yargıya intikal etmeden soruna çözüm sağlamaktır. Arabulucu olmak isteyen birisi, hukuk fakültesinden mezun olmuş olmalıdır. Ancak, arabulucu olma şartları arasında en az 5 yıl mesleki deneyim şartı mevcuttur. Arabuculuk çeşitleri zorunluluk sürecine göre isim alır. Zorunlu arabuluculuk, ticari mahkemeleri veya iş mahkemeleri için başvuru yapmadan önce yasal olarak tarafların başvurması şart olan arabuculuk tipidir. Bunun dışında, zorunlu olmayan arabuluculuk çeşidi de mevcuttur. İhtiyari arabuluculuk olarak geçen bu danışma mercii, ticaret veya iş davaları dışında kalan mahkemeler için geçerlidir. Peki hangi durumlarda zorunlu arabuluculuk var? Zorunlu arabuluculuk ücretini kim öder?

İzmir Arabulucu

İzmir arabulucu, hukuk fakültesi mezun olmasına ek olarak bazı şartları sağlamalıdır. Arabuluculuk kanununa göre, birinin bu mesleği icra etmesi için iletişim ve görüşme teknikleri konusunda gerekli eğitimleri almış olması gerekir. Genel olarak halk arasında arabulucu avukat şeklinde betimleme mevcuttur. Fakat sanılanın aksine, tüm avukatlar bu görevi yapamaz. Arabuluculuk yapmak isteyen birisi mesleki yetkinliğini gerekli süreçlerle ortaya koymuş olmalıdır.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu İzmir veya diğer şehirler fark etmeksizin mesleki yeterliliğini ispatlamış olmalıdır. Bu aşamada aşağıdaki derslerden oluşan arabuluculuk eğitimi sonrasında, arabuluculuk sınavında başarı sağlayanlar Adalet Bakanlığına arabulucu hizmeti vermek için kayıt yaptırma fırsatı yakalar. Arabulucu olma şartları için hukuk fakültesi bitirmiş olmaya ek olarak alınan eğitim içeriği şu şekildedir:

  • İletişim becerileri
  • Görüşme teknikleri
  • Anlaşmazlık çözümünde arabuluculuk yöntemleri
  • Davranış psikolojisi

Arabulucu İzmir Hangi Davalara Bakar?

Arabulucu İzmir hizmeti veren kişiler arabuluculuğun zorunlu olduğu veya isteğe bağlı arabulucu gereken davalara bakar. Arabuluculuğun zorunlu olduğu davalar genel olarak ticari davalar ve iş davalarıdır. Yani, zorunlu arabuluculuk başvurusunun gerekli olduğu mahkemeler genel olarak tarafların mahkemeye gitmeden önce uzmanla problemi çözmesi istenir. Türk Ticaret Kanunu’na göre tarafların mahkemeye resmi başvuruda bulunmadan önce bir arabulucu ile problemi çözmeye çalışması şarttır. İş davaları için de aynı şekilde zorunlu arabuluculuk süreçleri mevcuttur. Eğer taraflar mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya gitmezse dava şartını sağlamaz. Böyle bir durumda, mahkeme dava başvurusunu reddedecektir.

İzmir Arabulucu Avukat Hangi Davalara Bakar?

İzmir Arabulucu avukat, genel olarak ticaret mahkemeleri ve iş mahkemelerine başvurmadan önce tarafların başvurmak zorunda olduğu kişidir. Bu aşamada İzmir’de arabuluculuk hizmeti veren avukatları ziyaret etmek gerekir. Arabulucular, yasal süre içerisinde problemin en etkili çözümü için gerekli aksiyonu alır. Arabuluculara gitmek, zorunlu veya isteğe bağlı olarak iki çeşittir. Ancak eğer zorunlu arabulucu gereken davalarda taraflar arabulucuya gitmezse dava gerekli şartları sağlamama sebebiyle mahkemeden dönecektir.

Zorunlu Arabuluculuk Davaları

Zorunlu arabuluculuk davaları, genel olarak suç fiili içermeyen ticaret davaları ve iş davaları ile ilgilidir. Bu davalar aşağıdaki gibidir:

  • Alacak davaları
  • İşe iade davaları
  • Kıdem tazminatı davaları
  • İhbar tazminatı davaları
  • İşçi ile işveren arasındaki problemler

Zorunlu Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Zorunlu arabuluculuk ücreti, Arabulucu İzmir başvurusu yapacak kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasındadır. Yasalara göre işçi ile işveren arasındaki problemlere dayanan davalarda arabulucu ile 2 saat ücretini Adalet Bakanlığı öder. Zorunlu arabuluculuk sürecinde eğer arabulucu görüşmeleri iki saati aştıysa ücretleri taraflar öder. Zorunlu davalarda İzmir arabulucu fiyatları genel olarak alacak miktarına göre belirli bir yüzdeye göre belli oluyor. Anlaşmanın olduğu durumda, arabulucu farklı aralıklar için %6 ile %1 arasında değişen ücretler alıyor. Ancak anlaşmanın olmadığı durumlarda genel olarak arabuluculuk ücretleri 2023 itibariyle asgari ücrete endeksli biçimde işliyor.