“Evlilik sözleşmesi nedir,nerede ve ne zaman yapılır?” gibi aklınıza gelen tüm sorunların cevaplarına kolay bir şekilde bu içerikten ulaşabilirsiniz. Evlilik sözleşmeleri genel olarak evlenecek olan çiftler arasında yer alan sorumlulukları açıkça belirtilen hukuka dayalı bir sözleşmedir. Yapılan evlilik sözleşmelerinde en önemli olan husus boşanma sonrasında sahip olunan mal varlıklarının paylaşımının belirlenmesi hususudur. Vural & Altun Hukuk Bürosu olarak bizler İzmir boşanma avukatı hizmet vermeye devam ediyoruz. Sizlerde evlilik sözleşmesi ile alakalı tüm sorunlarınızı bizlere kolaylıkla sorabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi genel olarak eşlerin nikah kıymadan hemen önce veya evlilik sonrasında aralarında yaptığı boşanma, mal paylaşımı gibi işlemleri belirten bir sözleşmesidir. Son yıllarda yapılan evlilik sözleşmelerinin büyük çoğunluğu boşanma sonrasında malların nasıl paylaştırılacağına dair bilgiler vermektedir. Sözleşme serbestisi genel kural olmasıyla birlikte sözleşmeye konu olan mal rejiminin türünü de sözleşmede açıkça belirtmek eşlere sınırsız özgürlük tanımış olacaktır. Bu sebepten ötürü ilgili içeriğimiz boyunca evlilik sözleşmelerinde yer alamsı gereken tüm hususları sizlere açıkça belirteceğiz.

Evlilik Sözleşmesi Ehliyet Şartları Nelerdir?

Boşanma avukatı İzmir Konak bürosu olarak bizler eşler arasında yapılmış olan evlilik sözleşmelerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve buna göre ilgili davaların açılmasını sağlıyoruz. Eşler arasında evlilik sözleşmesi imzalanması için taraflarda bulunması gereken bazı ehliyet şartları bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle sözleşme şartlarının da yer aldığı Medeni Hukuk kanunu çerçevesinde incelenmektedir. Geçerli bir evlilik anlaşması imzalanması için her iki tarafın da ayırt etme gücüne sahip olması ve yasalarımıza göre 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca kanunlara göre tam ehliyetli kişiler haricinde hiç kimse ilgili sözleşmeyi yapmak için yetkili değildir.

Evlilik Sözleşmesi Maddeleri İçeriğinde Neler Bulunuyor?

Evlilik sözleşmesi maddeleri sözleşme serbestliği ilkesine göre eşlerin anlaşmış olduğu günümüzde geçerliliği olan tüm konularda yapılabilmektedir. Başka bir tabirle kanunlarımıza aykırı olmayan, genel ahlaka, kamu düzeni ve kişilik haklarına aykırı olmayan tüm durumlar için evlilik sözleşmesi hazırlanmaktadır. Bu sebepten ötürü sözleşme hazırlanırken eşlerin birbirlerine saygı duyması, evlilik içerisinde doğacak olan çocuklarının bakımı için her iki tarafa da pay düşmesi, aile gereksinimi olan yükümlülüklere uygun davranarak sadakat gibi sorumlulukları yerine getirmesi sözleşme içerisine eklendiği durumlarda hukuksal açıdan hiçbir engel bulunmamaktadır. Sizler de eşinizle birlikte biz sözleşme hazırlayacaksanız ve aklınızda soru işareti bulunuyorsa Boşanma avukatı İzmir bürosunu gelerek tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir?

Mal rejimi sözleşmesi eşler tarafından yasaların izin verdiği şekilde resmen girilen ve içindeki mülkiyet sistemini düzenleyen bir sözleşmedir. Evlilik öncesi nişanlıları veya evlilik sonrası eşler, hangi mal rejimine uymak istediklerine yasaların sunduğu seçenekler arasından karar verirler. Bu durumda taraflar kanuni mülkiyet sisteminin dışındadır; mülkiyet bölümü, topluluk mülkiyeti bölümü ve mülkiyet ortaklığı sistemlerinden birini seçebilir veya yasal mülkiyet sisteminin hukuki yönlerini düzenleyebilirler. Taraflar evlilik öncesi veya sonrasında herhangi bir mülkiyet sistemi seçmezlerse, kanuni mülkiyet sistemine, edinilen malın katılım sistemine tabidirler.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

“Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?” sorusu sözleşme hazırlamak isteyen tüm eşler tarafından merak edilmektedir. Eşler arasında evlilik sözleşmesi yapılması içi bir üst paragraflarda saydığımız tüm gereksinimleri yerine getiren eşler kanunlara uygun bir şekilde sözleşme imzalamak istiyorsa aşağıda yer alan usullere uyması gerekmektedir. Öncelikle mal rejimi sözleşmesi imzalamak için eşler evlenmeden önce yetkili bir notere giderek mal rejimi sözleşmesi imzalaması gerektiğini belirtmelidir. Bu aşamadan sonra yetkili memur kişi ile birlikte sözleşme maddeleri açık bir şekilde belirtilerek sözleşme hazırlanır. Daha sonra sözleşme içerisinde yer alan maddelerin eşler tarafından net bir şekilde okunması talep edilir. Sözleşme maddeleri her iki taraf için de uygunsa ilgili sözleşme imzalanır ve bu şekilde mal rejimi sözleşmesi imzalanmış olur.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Eşler arasında geçerli bir evlilik sözleşmesi hazırlamak için kanunlarda açıkça belirtilmiş bir tarih bulunmamaktadır. Bu bilgiden hareketle evlilik sözleşmesi imzalamak isteyen çiftler diledikleri tüm zamanlarda basit bir şekilde sözleşme imzalayabilmektedir. Ülkemizde genel olarak evlilik anlaşmaları ilgili evlilik gerçekleşmeden hemen önce yapılmaktadır. Sizlerde kanun önünde geçerli bir evlilik anlaşması imzalamak istiyorsanız Boşanma avukatı İzmir bürolarını ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Evlilik anlaşması imzalamak isteyen çiftlerin en çok merak ettiği bir diğer soru ise evlilik sözleşmesi nerede yapılır? sorusu olacaktır. Mülkiyet rejimi sözleşmeleri, evlilikten önce veya sonra karşılıklı rıza ile yapılabilir. Hepimizin bildiği gibi, taraflar arasında noter huzurunda evlilik sözleşmesi yapılır. Noterde yapılan mal rejimi sözleşmeleri, şartname veya onay şeklini alabilir. Buna ek olarak, her iki taraf da evlilik başvurusunda bulunurken hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilir.

Mal rejimi sözleşmesinin tarafları noter huzurunda imzalamalıdır. Taraflardan hiçbiri imzalamazsa, sözleşme geçersiz sayılacaktır. Akit taraf küçük veya sınırlı ise, yasal temsilcisinin sözleşmeyi imzalaması gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Maddeleri Değiştirilebilir Mi?

Yukarıda belirtildiği gibi, mülkiyet sistemi dışında, tarafların irade özgürlüğüne ilişkin çok çeşitli konuların her zaman değişebileceği kabul edilmelidir. Mülkiyet sistemi açısından, karı-koca bir mal sistemi kurmamışsa, evlilik sırasında kanuni mal sistemi kaldırılabilir ve bunun yerine isteğe bağlı mal sistemine geçilebilir. Evlilik öncesi veya sonrasında isteğe bağlı mal rejimi kurulmuşsa, bu durumda başka mal rejimlerine geçiş mümkündür. Resmi form gereksinimleri yürürlükte kalır. Evlenmeden önce bir devlet memuru huzurunda yapılan bir sözleşme, ancak evlilikten sonra noter huzurunda yapılan bir sözleşme ile değiştirilebilir.

Evlilik Sözleşmesinin Sona Ermesi veya İptali Mümkün Müdür?

“Evlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?” hakkında yapılması gereken tüm işlemleri siz için tek bir paragraf altında topladık.  Kural olarak, mal rejimi sözleşmesi hükümleri, evlilik herhangi bir nedenle sona erene kadar devam eder. Buna ek olarak mal rejimi; özel mal rejimi şartlarının oluşması veya geçerli sebeplerin bulunması halinde eşlerden birinin talebi üzerine mevcut mal rejimine son verilebilir. Ancak bu durumda sadece kargo rejimi sona erer. Sözleşme, feshedilen mülkiyet sistemi tasfiye edilene kadar tüm şartlarını ve sonuçlarını taşır. Mal sistemi sözleşmesinin feshine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak aşırı kullanım ve irade kaybı gibi durumlarda sözleşmenin feshi için dava açılabilir. Bu davaya bakan mahkeme Aile Mahkemesidir.