İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında aranacak olan hak ve izlenecek yol hakkında ihtiyacınız olan tüm içerikleri bu sayfadan kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Türk Borçlar Kanunu 350. ve 351. maddesinde ihtiyaç sebebiyle tahliye şartları yer almaktadır. İlgili dava türleri hukuki manada ciddi bir öneme ve arka plana sahip olan sonuçlara neden olmaktadır. İçeriğin ilerleyen kısımlarında ihtiyaç sebebiyle tahliye şartları, süreç hakkında bilgiler ve dava sonuçları ile alakalı detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Türk Borçlar Kanunu 350. maddesinde kiraya veren veya yakını taşınmazı kiralamak isterse, kiracı aleyhine tahliye davası açılarak kira sözleşmesi feshedilebilir ve istenirse kiracı tahliye edilebilir.

İhtiyaç gerçek, iyi niyetli ve zorlayıcı ise, kanunla belirlenen kişi, belirli süreli kira sözleşmesinin süresinin sonunda ve süresiz- sabit fesih ihbar süresine tabi olarak- eylem yoluyla kira sözleşmesini feshedebilecektir.

Kiracı tahliye davalarının genel detaylarını Gayrimenkul Avukatı İzmir başlıklı yazımızda değerlendiriyoruz. Aşağıda mecburiyetten sadece yıkım davasının detaylarına değindik. Kirayı ödemeyen kiracı tahliyesi ve 10 yıllık kiracı tahliyesi başta olmak üzere çeşitli durumlar için ilgili yazılarımıza başvurabilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak için gerekli olan birtakım şartlar bulunmaktadır. Aşağıda var olan nedenlerden bir veya birkaçı sizlerde de bulunuyorsanız İzmir gayrimenkul avukatı bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Öncelikle kiralamış olduğunuz iş yeri veya konutun gereksinim sebebiyle kullanma zorunluluğunun bulunması gerekmektedir.

·       Eş,

·       Ev Sahibi,

·       Üstsoy,

·       Altsoy,

·       Bakmakla yükümlü olunan kişiler

Türk borçlar kanunu 250. Maddesinde sayılan bu kişilerin kiralanmış olan iş yeri veya konutun kullanmak için gerekliliği bulunması gerekmektedir. İlgili madde belirtilen kişilerin dışında kalan kişilerin mülk sahibinin yakınlarının gereksinimleri için tahliye davacı açma talebinde bulunulması söz konusu değildir. Tahliye davalarında gereksinim için zorunlu ve samimi bir neden olmalıdır.  Yargıtay, emsal kararlarında konut veya işyeri kullanma ihtiyacını vaka bazında değerlendirmiş ve ihtiyacın gerçek, iyi niyetli ve kiraya veren için gerçekten zorunlu olup olmadığına karar vermiştir.

Kiraya verenin ve yakınlarının kanunen öngörülen ihtiyaçlarının gerçek, iyi niyetli ve her özel duruma göre zorunlu olup olmadığı. Talebi değerlendiren kişi hakimdir. Hakim, değerlendirmeyi yaparken, kiraya verenin veya kanun kapsamındaki yakınlarının durumunu göz önünde bulunduracaktır.Talebin gerçek, gerçek ve zorlayıcı olmaması tahliye işlemlerini olumsuz etkileyecektir.

Yargıtay kararında; kiraya verenin ihtiyacının gerçek ve iyi niyetli olmadığı, ihtiyaç nedeniyle açılan taşınmazın kaldırılması davasının, kiraya verenin dava konusuna benzer başka bir taşınmaza sahip olması nedeniyle zorunlu olmadığı kabul edilmiştir. Aynı bölgede bu nedenle, kiraya verenin kiracıyı tahliye talebi reddedilmiştir. Kiraya veren veya kanun kapsamındaki yakınları başka bir yerde daha kötü koşullarda yaşayabilir. Sağlık ve randevu değişiklikleri gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumda ortaya çıkan ihtiyaç, belirli olaylar ışığında değerlendirildiğinde samimi, samimi ve zorunlu olarak algılanır.

Ancak unutulmamalıdır ki talebin doğru, iyi niyetli ve zorunlu olup olmadığını hâkim her özel durumda değerlendirecektir. Tahliye davası açmadan önce, talebin niteliğini belirlemek ve Yargıtay tarafından belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını belirlemek kiraya verenin çıkarınadır.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılmalıdır. Kiraya veren veya kiracı olan kişilerin mülk içerisine ikamet edeceği tarihin sözleşme içerisinde açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Bu durumda kiraya veren veya kanunda belirtilmiş olan kişilerin işyeri veya konut olarak bu taşınması süre bitiminde teslim almak isteyebilir. Eğer ilgili talep sözleşmede yer alan süre içerisinde yer alıyorsanız ilgili taşınmazdan tahliye istemiyle dava açılamamaktadır. Sizlerde bu gibi sorunlarda destek almak istiyorsanız İzmir Avukat bürosundan destek alabilirsiniz.

Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Zorunlu nedenlerle tahliye davasında yetkili mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi, yetkili mahkeme ise kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu nedenle ihtiyaca yönelik tahliye davası, özel olaylara göre özenle hazırlanmış bir dilekçe ile kiralanan taşınmazın bulunduğu bölge mahkemesinde açılır.

Unutulmamalıdır ki, dilekçenin taslak metni hukuki hatalar içermektedir. Davanın gerektirdiği şekilde tahliye dilekçesi hazırlarken konusunda uzman bir avukattan yardım almanızda fayda vardır. Sizlerde dilekçe hazırlamak, davaların sürecini takip etmek için İzmir ilinde alanında uzman bir avukat arayışı içerisindeyseniz gayrimenkul avukatı İzmir şubelerini güvenle tercih edebilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımız sizlere yol gösterici nitelikte destek verecektir.

Kiracının Tahliyesinden Sonra Taşınmazın Başka Birine Kiralaması

Türk Borçlar Kanunu 355/1 maddesinde ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi gerçekleştikten sonra taşınmazı kiraya veren mülk sahibi haklı bir sebep olmaksızın kiracısını 3 yıl süre geçmediği müddetçe başka bir kişiye kiralayamamaktadır. Özetle ev sahipleri bu dava yoluyla boşaltmış oldukları mülklerini 3 yıl boyunca başka bir kişiye gelir elde etmek amacıyla kiraya veremeyecektir.

Mülklerini bu süre geçmeden tekrar kiraya veren ev sahipleri tahliye nedeniyle dava şartlarına uygun olmadığı için evden çıkartmış olduğu kiracıya son kira yılında almış olduğu bir aylık bedeli 12 aylık olacak şekilde tazminat ödemektedir. Taşınmazın boşaltılmasından itibaren 3 yıllık süreyi dolduran ev sahipleri herhangi bir kısıtlama tabi olmadan taşınmazı başka bir kişiye kiralayabilirler.

Tahliye Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İçerik boyunca siz değerli okurlarımıza ihtiyaç sebebiyle tahliye davası şartları ve olabilecek tüm hususları tüm yönlerden ele aldık. Bu dava sürecinde belirtmemiz gerekir ki alanında Uzman Avukat İzmir bürosu ile birlikte çalışmanız sizleri süreci kolay bir şekilde atlatmanız için gereken tüm detayları sunacaktır. Bu sebepten ötürü sağlıklı sonuçlar elde etmek için hemen iletişim adreslerimizden izmir gayrimenkul avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.